fredag 27 december 2013

Vattenpipor förbjuds

Det är helt följdriktigt att detta rökinstrument inte längre tillåts i offentliga lokaler. Dessa pipor är minst lika skadliga som cigaretter och ska naturligtvis inte tillåtas i lokaler som kommunen står bakom. Nu förbjuds de i Södertälje, men finns kvar i andra kommuner. Det är inte snällt att låta människor förstöra sina lungor.

Röken från vattenpipor innehåller kolmonoxid vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, samt tjära och tungmetaller som innehåller cancerframkallande ämnen. Vattenpipetobak innehåller nikotin och skapar beroende precis som cigaretter. Vattenpipor fördubblar risken för lungcancer och ökar risken för svår tandlossning. Vattenpipor ger högre kolmonixvärden än en cigarett eftersom det bildas mer rök och man röker längre tid. Att sitta och låta munstycket gå från människa till människa kan också sprida sjukdomar.

Förbudet kommer att överklagas i Södertälje och många menar att det slår mot deras vardagskultur och det sociala umgänget. På restauranger har rökning varit förbjudet i snart nio år och det har inte slagit mot det umgänge som finns där. Tvärtom. Ett liknande förbud mot vattenpipor finns i Göteborg. Vattenpipa är förbjudet också i Turkiet på allmän plats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar