måndag 9 december 2013

Ingen förälder får ta barnen

Nu ska äntligen lagen skärpas så att det blir olagligt att undanhålla barnen från den ena föräldern. Eller ska det inte det? Vi får se när lagförslaget kommer före jul.

I fortsättningen hoppas jag att det bli olagligt att anklaga den andre föräldern för övergrepp, som en del i en vårdnadstvist och att undanhålla barnen på grund av denna lögn. Men så långt har vi kanske inte kommit i Sverige.

Exemplet som ges är en man från Somalia som tar med sig barnet utomlands och inte låter det komma hem sedan igen. Detta var inte brottsligt eftersom de hade "i samförstånd" ordnat så barnet kunde resa till Somalia.

I dag är bortförandet olagligt utan "samförstånd", men inte undanhållandet och denna lucka ska nu täppas till. Men fortfarande är det helt okej om en mamma undanhåller barnen och inte låter dem träffa pappan fast de har delad vårdnad? Och ljuger inför socialen, barnen och domstolen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar