lördag 6 oktober 2012

Miljöpartiet för flyktingbarnen

Åsa Romson är den som senast har fört fram flyktingpolitiken som med hjälp av bland annat Barnkonventionen ska få fler invandrare till Sverige. Inga kommuner ska få säga nej till flyktingbarn. Fler asylsökande ska också få stanna om det finns "synnerligen ömmande omständigheter".

Det var miljöpartiet, som senast gjorde upp med regeringen att sk papperslösa och gömda flyktingar ska få fri sjukvård i Sverige. Detta gjordes upp i somras. Det ska bli intressant och se hur mycket detta sedan kostar samhället.

De ensamkommande flyktingbarnen tar hit sina anhöriga i omkring tio procent av fallen. Det rör sig enligt Ekot om drygt 5 000 flyktingar med anhöriga under åren 2007-2010.

Attendo Care har sexton transitboenden för flyktingbarn runt om i Sverige. Detta är tillfälliga boenden och sedan ska de placeras ut i kommuner. Under 2011 kom det 2 657 flyktingbarn och i år har det kommit något drygt tusental.

Tvåhundratrettiosju kommuner har mottagningar för flyktingbarn i Sverige av de tvåhundranittio som finns. Majoriteten av de ensamkommande barnen är pojkar 13-17 år gamla från Irak, Somalia, Afghanistan och Eritrea.

1 kommentar:

  1. Glöm alla tankar på att få reda på vad de illegalas vårdkostnader kommer att uppgå till; härom dagen,när finansministern fick en enkel fråga om vad hela invandringsindustrin kostar blev svaret snarast en ideologisk föreläsning.Men inget svar på frågan...Och så detta med att "finna trygghet"...gäller det etniska svenskar också? I så fall:var ?

    SvaraRadera