onsdag 25 september 2013

Romsk folkhögskola kräver straff

Det här krävde den romska folkhögskolan i Agnesberg angående de listor med namn som Skånepolisen har upprättat:

* Offentliggörande av namnen på listan. Skadestånd till alla.
* En utredning av vad och vem som ligger bakom, gjord av någon som inte har kopplingar till svenska staten.
* Straffa de skyldiga.
* Strukturförändringar i samhället med positiv särbehandling av romer.
Reaktionen är förståelig, men skulle orsaka mer skada än förbättring tror jag om detta genomfördes. Att offentliggöra alla namn skulle göra att människor kunde peka ut dessa som romer ännu mer än förut. Att ordna en utredning av någon som inte har kopplingar till den svenska staten är möjligt. Någon från EU kanske? Straffa de skyldiga är möjligt. Ännu mer positiv särbehandling av romer skulle också ha motsatt effekt. Alla åtgärder som riktas speciellt till vissa etniska grupper gör att samhället uppmuntrar en vi-dom-politik. 
Vi har redan en diskrimineringslag som gör att etniska grupper kan få skadestånd av staten. Romer kan exakt som andra få omkring 50 000 i böter, säger skolans rektor Keith Palmroth. Men det hjälper inte. Också denna lista torde kunna anmälas som diskriminering med skadestånd som följd.
Till DO har i år kommit in 525 anmälningar om etnisk diskriminering, var tionde anmälan görs av romer. De är mer medvetna om att de kan göra anmälningar och har mer kunskap om detta säger Lars Lindgren på DO, men deras situation har inte förbättrats under de senaste tio åren.

De har redan alla möjligheter, som också etniska svenskar har. För de är ofta svenskar sedan gammalt. I Europa finns 12-15 miljoner romer. I Sverige finns kanske 20-30 000. Av dessa är de flesta nyanlända från Östeuropa. I Sverige har romer status som nationell minoritet sedan år 2000.

Andra romer i Sverige vill granska alla myndigheters arkiv och se om detta sätt att registrera romer har funnits också på andra håll. En oberoende instans skulle då gå igenom arkiven. Från EU kanske? Justitieminister Beatrice Ask har bett om ursäkt å Sveriges vägnar. En hårdare granskning av register är också möjligt.

Här är alla inlägg på denna blogg som kan hittas under rubriken romer.


2 kommentarer: