söndag 4 augusti 2013

Muslimer lurar muslimer

Det är en tragisk historia som utspelar sig i Umeå där olika föreningar i tio års tid har startat insamlingar till bygget av en moské. Allt som har blivit av alla pengar är en stor vattenfylld grop. Pengarna är försvunna.

Amr Mohamed är en av de som har skänkt pengar till bygget. Hur mycket vill han inte säga för det är inte enligt sharialagarna. Han känner också flera som har skänkt stora summor.

Amr Mohamed har ett bolag Umeå hemtjänst & personlig assistans. Han själv tjänar mycket pengar, ligger i övre kvartilen i inkomster och betalar mycket skatt till samhället. Han tycker att fattiga muslimer i Umeå borde få en lokal där de kan tillbe sin Allah ordentligt, inte som nu två undermåliga källarlokaler. 

Bygglovet för moskén har löpt ut och sedan ska kommunen få tillbaka marken i återställt skick enligt arrendeavtalet som löper ut i år. Denna moské var planerad att innehålla gymnastikhall, bibliotek, gästrum och kontorsrum förutom bönehallen. En 22 meter hög minaret skulle finnas med böneutrop inåt mot byggnaden.

Kommunen har erbjudit församlingen att avsluta arrendeavtalet som kostar 15 000 per år och att församlingen då ska slippa alla kostnader eller också gäller avtalet till i december i år och Kronofogden kopplas in när arrendet inte är betalt. 

Det skevar mellan svensk och muslimsk rättsuppfattning vad gäller hur samhället griper in i religiösa församlingar. Som muslim som tror på sharia vill man att staten ska gripa in i alla sammanhang. Om detta gällde uppe i Umeå så skulle staten bestraffa de som har burit sig illa åt. Men i Sverige måste brott bevisas och de skyldiga ställas inför svensk domstol.

Meningen var att en fond i Qatar skulle bekosta de 40 miljoner som behövdes för att bygga moskén, men det verkar också ha gått i stå. Denna fond har tidigare betalat moskéer i Gävle och Husby. Enligt Islamguiden kan alla rättrogna muslimer fortfarande denna dag skänka pengar till moskéer både i Umeå, Luleå, Sundsvall och Märsta. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar