onsdag 7 augusti 2013

Makt frihet och nåd

Som en kontrast till all världens elände som ständigt passerar förbi nu när vi inte undanhålles något som händer på andra sidan jorden utan matas med det dagligen så tänkte jag skriva en stund om Deepak Chopras lilla bok Makt, frihet och nåd med underrubriken Att finna källan till bestående lycka. 

Den här boken är inte ny utan kom redan 2006, men är väl värd att läsa. Jag läser just om den. Han tillägnar boken det odödliga varat som finns inom oss alla. Jag som är omgiven av sjukdom och cancer nu (samtidigt som friskhet och ungdom) vet redan allt som står i boken, men det kan vara värt att påminna både mig själv och andra om detta.

Grunden i oss själva är lycka, glädje och odödlighet. Frågorna han ställer är desamma som jag har ställt i min egen senaste bok I ormbärarens tid: Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vad är meningen med mitt liv? Vart kommer jag när jag dör?

Han börjar med att berätta varför vi inte är lyckliga utan lider: För det första är det för att vi inte vet vilka vi är. Det andra är att vi identifierar oss med vårt ego eller vår egen självbild. Det tredje är att vi klamrar oss fast vid det som är obeständigt och overkligt. Det fjärde är att vi ryggar tillbaka för det som är obeständigt och overkligt. Det femte är att vi är rädda för döden. Allt börjar med att vi inte vet vilka vi är och de andra orsakerna till lidande är inneslutna där. Människor  använder objektreferens för att beskriva sig själva: jag är VD eller städerska, jag är svensk eller amerikan, den här kroppen är min och hjärnan är centrum för mitt jag.

Egentligen är det ditt medvetande som är centrum för tid och rum. Och detta medvetande finns överallt och ingenstans på samma gång. Upplevelsen vi har av en fysisk värld är en vidskepelse vi har utvecklat för att vi har lärt oss att lita till våra sinnen. Vi omskapar universum till en fysisk verklighet och åstadkommer på så vis materialismens vidskepelse.

I själva verket är vi ett medvetandefält som interagerar med sig självt och blir både kropp och sinne. Våra verkliga jag är oskiljbara från de intelligensmönster som genomsyrar universum. Det oändliga medvetandet är vårt ursprung och all fysisk manifestation finns inneboende i detta. Det oändliga medvetandet iakttar sig självt och skapar därmed: iakttagaren, processen att iaktta och det iakttagna. Detta är rummets tre dimensioner och relationernas rörelse i rummet skapar händelser och detta är den fjärde dimensionen: tiden.

Vi är en lokaliserad variation av det oändliga medvetandet. Men vi är alla intellektets fångar och vi förväxlar ständigt bilden av verkligheten med verklighetens själv. Okunnigheten om vår sanna natur skapar lidande och skapar alla mänsklighetens problem, från de mindre bekymren till urspårade mänskliga beteenden som mord, terrorism och krig.

Intelligensfältet som svarar för våra kroppars fysiska manifestation består till största delen av kvantfluktationer i tomrummet. Människors kroppar utgörs till största delen av tomrum, men tomrummet är fullt av icke-materiell intelligens. Vår verkliga natur är ett icke-materiellt intelligensfält och detta fält omfattar hela universum. När detta fält interagerar med sig självt framträder materiens värld som en manifestation.

Kroppen byter ut nittioåtta procent av alla sina atomer på kortare tid än ett år. Kroppen skapar en ny magsäck var femte dag, en ny hud en gång i månaden. En ny lever var sjätte vecka och ett nytt skelett var tredje månad. Materialismens vidskepelse ser kroppen som en fysisk maskin som har lärt sig tänka, men egentligen är det oändliga medvetandet upphovet till sinnet och till manifestationen av en kropp. Det tänkande sinnet kan inte begränsas till hjärnan utan finns i varje cell i kroppen.

När du vet att din kropp och ditt sinne består av ett fält av rent medvetande behöver du inte längre klamra dig fast vid det som är obeständigt och overkligt, inte heller frukta det obeständiga och det overkliga. Du kan känna dig fri som vinden. Världen består heller inte av orsak och verkan. Den är synkronistisk och präglas av komplexa, meningsfulla sammanträffanden och simultanitet. Oändliga möjligheter existerar samtidigt, allt händer på samma gång och korreleras och synkroniseras omedelbart med allt annat. Människokroppen består av oändlig korrelation för den är ett fält av samtidighet där fysik, kemi, biologi och matematik möts för att skapa upplevelsen av liv.

Kroppen kommer att försvinna men det inre självet kommer alltid att vara här. Det finns ingenstans att gå för rent medvetande kan inte förstöras. Ingenting i universum går förlorat. Det bara omvandlas. Våra själar har inte några lokaliseringar i rum-tiden utan de är transcendenta. För att skapa något nytt måste något dö bort. Så fungerar kreativitet och det som du kallar jag genomgår en ständig förvandling och omvandling, men ändå dör ingenting egentligen. Bortom den fysiska världens illusion finns en värld fylld av makt, frihet och nåd.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar