onsdag 28 augusti 2013

Lundsberg stängs i morgon

UPPDATERAT
Det har varit för stora problem under för lång tid vid internatskolan Lundsberg och att två elever blev skadade av ett varmt strykjärn blev droppen för skolan. Det krävs nu stora förändringar för att inte skolan i Värmland ska mista sitt tillstånd för gott. Stängningen verkställd av Skolinspektionen kan vara längst sex månader. Sedan tas beslut om öppning eller nedläggning. Regeringen uppmanas att dra in sitt statsstöd till skolan.

Nio elever är misstänkta för att vara inblandade i den senaste misshandeln som handlade om så kallad nollning av nya elever. Skolinspektionen ser det inte som en enskild händelse utan som uttryck för den kultur och värdegrund man har på internatskolan. Attityderna har inte gått att ändra varken hos vuxna eller elever på skolan.

Här kan ni läsa om bakgrunden till beslutet. Skolinspektionens papper. Det här måste uppfyllas för att skolan ska få öppna igen:

 • - Stiftelsen Lundsbergs skola ska vidta de åtgärder som krävs för att förhindra kränkande behandling (6 kap. 7 och 10 §§ skollagen).
 • -  Stiftelsen Lundsbergs skola ska säkerställa att var och en som verkar inom utbildningen har kunskap om och förmåga att aktivt motverka alla former av kränkande behandling (1 kap. 5 § och 6 kap. skollagen).
 • -  Stiftelsen Lundsbergs skola ska säkerställa att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 § skollagen).
 • -  Rektorn, lärare och övrig personal vidtar de omedelbara eller tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero (5 kap. 6 § skollagen). 

Här skrev jag om när Jasminskolan fick stänga. Kommunpengarna till skolan försvann och föreningen bakom skolan gick i konkurs.
29.8.2013
Här kan ni läsa vad den sparkade rektorn Staffan Hörnberg skriver på Facebook. Bland annat skriver han så här:

Med anledning av det som har beskrivits i media och Skolinspektionens beslut vill jag med stor tydlighet understryka att alla former av nollningar invigningsriter är förbjudna på Lundsberg. Jag känner stor besvikelse och indignation att det görs gällande i media att jag skulle ha varit informerad och godkänt en nollning som kallas ubåten på Lundsberg. Påståendet är kränkande och det rör sig om rent förtal. 
30.8.2013
Jan Rippes (Galenskaparna) 18-årige son kom hem utsparkad från skolan. Pappa är mer arg på Skolinspektionen än på skolan.  Han ser det som en tragedi det som har hänt.
9:32
Lundsberg begär nu inhibition (verkställigheten av beslutet skjuts upp) av Skolinspektionens beslut så att skolan kan fortsätta fungera medan styrelsen byts ut och åtgärder vidtas. Här är skolans pressmeddelande.
10:15
Förvaltningsrätten är den instans som upphäver Skolinspektionens beslut. Om detta beslut riskerar att åsamka allmänt eller enskilt intresse "beaktansvärd skada" kan det bli fråga om inhibition. Så kan väl sägas vara fallet här.
11:43
Det blir Förvaltningsrätten i Göteborg som ska behandla ärendet. Detta kommer de att ta ställning till i början av nästa vecka.
7 kommentarer:

 1. En tradition som går mer än 100 år tillbaka i tiden där vuxenvärlden lyser med sin frånvaro, eller kanske t.o.m skrattande ser på när en annan människa blir förnedrad gör att man inte kan annat än att känna förakt för dess överklass-slynglar. Och trots att skoledningen har fått varningar och har ögonen på sig som få skolor i övrigt har, har man inte brytt sig. Det är precis som att pennalism är en del av hela Lundsbergs kultur. Men förhoppningsvis är deras tid över, för gott nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var hårt skrivet. Jag har en nära släkting som har gått där. Hennes föräldrar ville placera henne på ett bra ställe. Hon är ingen överklass-slyngel och har aldrig varit utan är en hårt arbetande människa. Allt har olika sidor. Men jag håller med om att Skolinspektionen inte hade mycket annat val än att stänga i dagsläget. Vi lär få se hur det går.

   Radera
  2. Tycker inte att Tonys text var hårt skriven. Det som skiner igenom Lundsbergshistorien genom åren är ett mer eller mindre fascistiskt förhållningssätt. Starka ord, men likväl så. De starka ska fostras och råmaterialet till detta är de svagare. Vilka som tillhör vilka visar sig efter ritualer, ståndaktighet mm. De som klarar ritualerna och tas upp i den starka gruppen kommer därefter att minnas tiden med ett skimmer av enhet och lycka. Jag tror på allvar att de efter ett tag inte såg, eller har glömt de som klassades som svaga. Deras ångest bleknar i de lyckligas ögon.

   Vad jag inte fattar är hur vuxna på skolan kan stå ut med detta, dvs vuxna som inte själva gått på Lundsberg?

   / Sir Rudyard Kipling

   Radera
 2. De där punkterna är ju helt omöjliga, rent sagoberättande. "förhindra kränkande behandling". Hur gör man det? Är ju helt omöjligt. Samma sak med "säkerställa ..skolmiljö..med trygghet och studiero". Det är ju också helt omöjligt. Alltså att fullständigt säkerställa. Formuleringarna känns ojuridiska och uttryck för löst tyckande.

  De här punkterna tyder på en helt planekonomisk mentalitet där man dikterar hur folk skall agera och reagera varje vaket ögonblick. Alltså bara möjligt i ett extremt reglerat och kontrollerat samhälle. Det är enorm skillnad på att verka för de goda föresatserna och att motverka och straffa de dåliga tendenserna. Och att å andra sidan kräva det, med helt fatala påföljder vid varje avvikelse.

  Dessutom kommer man aldrig åt det mentala förtryck som kan råda på andra skolor, där det mycket allvarligare kan plåga elever betydligt mer osynligt.

  Vanliga offentliga skolor kan inte heller garantera någonting eller absolut förhindra uppkomst av mobbning. Tvärtom finns flera exempel på skolor som flagrant struntat i elever med psykiska problem av mobbning. Och då inte efter enstaka händelser utan istället pågående kränkningar under lång tid.

  Nej, det här tyder på att en utrensning inom skolinspektionen är på sin plats. Omdömeslösa tjänstemän med stor makt är en styggelse för alla fria samhällen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herregud vilket hat mot samhället du uppvisar. Vad har du för erfarenheter?

   Radera
  2. Haller i viss man med dig..mobbning ar ett stort problem som man ignorerar i det konformistiska Sverige..mne tyvarr har jag gatt pa Lundsberg och kan intyga att pennalism forekommer dar..jag trivdes absolut inte och ingen gav mig nagonsin nagon kram dar...hur de elever som trivs dar ar funtade det vet jag inte...

   Radera
 3. Idag på BloggNyheterna: Avellan och Rudberg om att Lundsberg har stängt, Bildt om Syrien och FN:s säkerhetsråd och Al Gore om orkaner.

  SvaraRadera