torsdag 12 maj 2011

Våra hjärnor går igång när vi dör

När blodtrycket föll och hjärtat hade slutat slå så sjönk hjärnaktiviteten till noll, men plötsligt gick den igång igen. Och det var inte lite, utan som när vanliga människor står och pratar. Och det var inte hos få utan hos de flesta, omkring 80-85 procent.

Detta upptäckte Lakhmir Chawla som är IVA-läkare och professor i njurmedicin, när han studerade medvetandenivån i dödsögonblicket hos människor med särskilda EEG-apparater.

Vad är medvetandet och hur är det kopplat till kroppen? Är det helt och hållet beroende av kroppen eller finns det också utanför denna? Och hur kan vi observera vår egen förmåga till självobservation?

Vi behöver något mer än vetenskap menar Lothar Schäfer, fysikalisk kemist vid University of Arkansas. När vi får idéer eller aha-upplevelser och vårt medvetande samverkar kan det inte förklaras empiriskt.

Kvantfysiken har upptäckt att små delar av atomer kan ha kontakt med varandra tvärs över universum. Rent subjektivt så ligger många människor före vetenskapen och använder förmågor, som inte finns rent empiriskt.

Medvetande finns på många nivåer från DNA-molekylen i våra kroppar till primaternas högre sammanbindande nivå. Medvetandet verkar vara en del av evolutionen och det finns samtidigt på alla nivåer - från kvarkar till oss människor.

Våra kroppar är i sig själva mirakler av ordning och intelligens, säger Deepak Chopra. Vi kan inte se och ta begreppen på medvetenhet, kreativitet och intelligens. Lika lite som tankar eller kärlek, men vi vet alla vad som menas med detta.

I det antika Indien trodde man att skapelsen fanns komprimerad i varje människa. Allt man behövde göra för att lära känna universum var att utforska sig själv.

I vår tid utforskar vi omvärlden och det är också ett sätt att finna skapelsens mysterium. Också Albert Einstein stannade upp i vördnad och förundran inför hur sinnrikt vi och vår omvärld är konstruerade.

Det subjektiva är det svåra problemet i att definiera medvetande. Annars skulle också datorer kunna sägas ha medvetande. Det säger Victor Argonov vid Ryska vetenskapsakademien. Han arbetar med ai (artificiell intelligens) i datorer.

En dator kan inte upprepa mer än vad den har programmerats att kunna. Den kan inte koppla ihop sina egna erfarenheter på det subjektiva sätt som människor kan. Alltså är en dator inte medveten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar