onsdag 20 mars 2013

Vem får vara same, svensk eller indian?

Kan vem som helst bli svensk? Jo det tycker vi, men same eller indian kan inte alla bli. Vi delar in världens befolkningar i de som har det sämre än den vita befolkningen och ger dem särskild status.

Svensk kan vem som helst bli, men inte indian eller same. Svarta indianer tilläts inte längre i cherokeestammen eftersom det medförde fördelar att vara cherokee. Då skulle enbart de som var födda in i stammen kunna förbli indianer. Inte de svarta som en gång hade tagits upp i den därför att de var slavar åt indianerna.

Uppe bland samerna så är inte alla heller fria att kalla sig detta. Samer är ett särskilt folkslag med särskilda rättigheter. Men Lisa Vipola som är uppvuxen med samiska barn och kan samiska och har gått i samisk förskola vill se sig själv som same. 

Svenskheten ska handla om medborgarskapet och vi har inga krav på vem som är svensk. Alla som har fått uppehållstillstånd kan kalla sig svenskar. Inte de som har svenskt blod eller kan ett särskilt språk eller särskilda vanor eller seder. Inte de som bor i olika landskap eller är samer eller något annat. Ingen har ensamrätt till att vara svensk. Svenskar behöver inte ens bo här.

Vad är att vara svensk? För de som kommer utifrån är det att ta del av vår välfärd, att räknas in bland oss genom ett uppehållstillstånd, att bli svensk medborgare. Men vad betyder detta? Uppenbarligen ingenting särskilt.

En svensk är vem som helst av vilket ursprung som helst. Den kan vara svart, vit, brun, blå, gul eller röd. Det spelar ingen roll. Alla är svenskar bara de är inlemmade i vårt system med pengar och har möjlighet att köpa saker. Och har ett papper som säger att den är svensk. 

I vår värld finns bara en mänsklighet, för alla människor är släkt genom att vi nästan utrotades i naturkatastrofer. En spillra av mänskligheten överlevde. Ingen behövde kalla sig något alls då. Inga gränser fanns i världen. Sedan dess har många tusen år förflutit och nu vill alla ha del av den rikedom som Västvärlden har skapat.

Alla vill ha del av den rikedom som finns i Sverige och i andra rika länder. Det ses som en mänsklig rättighet att ha det lika bra som alla andra. I Sverige kommer ingen längre att vilja bo när vi väl har slagit sönder vår välfärd och förstört vårt ekonomiska system. Det är alldeles för kallt och mörkt. 

Vi som är födda här kan inte hävda vår rätt till landet. Inte som samer ha "urminnes hävd". Det spelar ingen roll hur många generationer vi har bott här. Landet är ändå inte vårt. Vi måste dela det med vem som än vill komma hit. Så fungerar mänskligheten. Vi får väl bli lika kloka vi som är födda här och flytta dit där vi mår bättre. Där det inte är så kallt och mörkt. Det land som kallas Sverige lämnar vi gärna över till de andra som vill bo här.

3 kommentarer:

  1. Svenska folket är så totalt lama som inte protesterar tydligare mot den uppenbara kolonisering vi idag utsätts för.

    SvaraRadera
  2. Det märkligaste av allt är att det finns så många journalister och politiker som vill visa sin egen okunskap om svenska idiom. För 'blond och blåögd' har i korsord under senaste 50 åren funnits med att fylla i fyra rutor - 'naiv' har varit rätta svaret. Så rasistiskt? Icke. Men nu skall allt vara 'Alla skall med' vilket betyder att ordkunskap, ordförståelse och idiom har fallit mellan stolarna.

    SvaraRadera
  3. Intressanta tankar, men jag lämnar inte så gärna över Sverige till alla som vill och kan komma hit. Jag försöker protestera men tyvärr är det ämnet förbjudet att diskutera. Varför är det så, har inte politikerna förstått vartåt utvecklingen är på vät? Därför ska jag nog flytta härifrån fysiskt till något varmare land. Tvärr är det inte någon fri utvandring eftersom jag måste betala skatt till Sverige oavsett var på jorden jag bor och det "for ever"

    SvaraRadera