torsdag 21 mars 2013

Jasminskolan stängd

Skolinspektionen har stängt Jasminskolan i Norrköping. De muslimska föräldrar som har sina barn där tycker att det är fel att stänga skolan. Och huvudmannen och rektorn för skolan Omar Nur tycker också det.

Enligt Skolverket så är det varje fredagseftermiddag fredagsbön. "Rektorn anger att deltagandet är frivilligt men vid elevintervjuerna framkommer flera konkreta exempel på att eleverna känner sig tvungna att delta och de elever som ber att få slippa upplever att läraren, som håller i fredagsbönen, ifrågasätter deras begäran. Det har också hänt vid flera tillfällen att elever övertalats att delta trots att de velat slippa."

I ett års tid har Skolinspektionen haft ögonen på denna skola, vars hemsida just nu är nedstängd. De ska snart komma tillbaka säger de. I skolan har inte musikundervisning kunnat bedrivas för instrument har inte funnits. Det ingår i den muslimska läran att musik tar bort barnens koncentration från Allah.

All koncentration ska vara riktad mot Gud och därför tar man avstånd från sådant som dans, nöjen och musik. Skolinspektionen har krävt att det ska finnas instrument så skolplanen kan uppfyllas.

Barn har värderats olika beroende på varifrån de kom och barn som behövde stöd har inte fått det. Lektioner har avbrutits för bön och det hela har mer liknat en koranskola än en svensk skola. Ett 100-tal elever berörs. Här är pressmeddelandet från Skolinspektionen.

Fredens skola i Göteborg har tidigare tvingats stänga. Det var också en muslimsk friskola. För mig framstår dessa skolor som om exempelvis Frälsningsarmén skulle tillåtas öppna friskolor och ha sin syn från 50-talet på flickors smink och dans med sig in i klassrummen. I Sverige finns ett 70-tal religiösa friskolor och de flesta har en kristen inriktning.
30.3.2013
Jasminskolans föräldrar och elever demonstrerade i går mot stängningen. Skolan har fått omkring nio miljoner kronor under 14 månader. Skolan innehöll ett hundratal elever, men omkring hälften är försvunna. De har inte gått till andra skolor. Föreningen bakom Jasminskolan har gått i konkurs. Det hela handlar om grov misskötsel och misslyckad integrationspolitik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar