söndag 14 april 2013

En ohållbar situation

Omar Mustafa valde att avgå ur den socialdemokratiska partiledningen och kvarstå som ordförande för Islamiska förbundet. Han valde tron framför politiken. Det är han i sin fulla rätt att göra. Han uttalade sig om detta:

"Partiledningen menar att man inte kan förena ett partiuppdrag och ett uppdrag i det muslimska civilsamhället. Partiledningens uppfattning är inte bara beklaglig, det är en skrämmande signal till muslimer och andra troende socialdemokrater. Jag uppfattar att partiledningen därmed inte har förtroende för mig och tvingar mig att lämna samtliga mina uppdrag i partiet", skriver Omar Mustafa i ett uttalande skickat till TT.

Civilsamhälle brukar betecknas som ett samhälle där staten inte finns och där det inte finns bidrag från staten. Där människor hjälper varandra utan offentliga medel. Varifrån får då muslimer som Omar Mustafa sina inkomster?

Andra troende socialdemokrater? Vem som helst har rätt att tro vad som helst i Sverige. Men inte att sätta tron före politiken. Det går inte att vara religiös och politiker på samma gång och anse att tron är mer än politik. Det har jag redan utvecklat här.

Det här var en prövning för socialdemokraterna. Allt ställdes på sin spets. Hur långt skulle de gå muslimer som Omar Mustafa till mötes? Nu bröts den trend som har varit rådande. Den som har betraktat muslimer som vilka andra troende som helst. Omar Mustafa har själv valt att beteckna sig i första hand som ordförande för Islamiska förbundet.

PS. Här kan ni läsa om Peter Weiderud Broderskapsrörelsen numera Tro och solidaritet, som nu försvarar Omar Mustafa.  Upp till 75 procent av muslimerna säger han röstar med socialdemokraterna. Intressant att se hur siffrorna ser ut i fortsättningen. Islamiska förbundet och Sveriges unga muslimer  har sammanlagt omkring tio procent av muslimerna som medlemmar i sina organisationer. DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar