lördag 7 april 2012

Att försvara samhället

Nu beskrivs tillståndet i Malmö som ett krig. Polisen ska anfalla med hjälp av Selma och Alfred, symboliska namn, som står för det gamla och trygga samhället.

Det är på tiden att vi som samhälle börjar att ta itu med den del, som sedan länge inte befinner sig på samma linje, som vi andra. De föreställningar vi har om hur vi ska fungera i ett samhälle skapas inte på en gång. Det gör vi inte ensamma, utan detta försiggår under århundraden och årtusenden och ges till oss som barn.

Som samhälle behöver vi grundläggande föreställningar som håller oss samman. Det är farligt om vi är för splittrade i våra åsikter och tankar. Det medför utanförskap, brottslighet, oroligheter och uppror eller krig i sista hand.

Polisen riktar nu in sig mot sju nätverk av kriminella i Malmö. Det handlar om 120 personer som förekommer i nästan tretusen ärenden hos polisen under de senaste tio åren. Branscherna det handlar om är taxi och krogar, plus växlingskontor och med en särskild inriktning på vapen.

Operationen Alfred inriktar sig på de öppet kriminella medan Selma mer ser till de som lever i bakgrunden och kanske aldrig har varit i delo med polisen. Alfred kommer att fortsätta året ut medan Selma pågår till hösten 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar