fredag 30 december 2011

År 2012 är här!

Bu på er, nu går vi in i ödesåret 2012. Det år då agnarna ska skiljas ut från vetet. En del av mänskligheten kommer att få gå vidare, men andra delar blir utrotade. Hu och skräck och elände.

Nu tar tideräkningen slut hos mayaindianerna. Vi har gått in i ett namn- och tidlöst tillstånd. Det började redan i november i år. Det har ni väl märkt? Så mycket elände, som har drabbat oss sedan dess.

Det har förutspåtts länge att det internationella pengasystemet skulle kollapsa. Det beror av ett energiskifte, som gynnar den högra delen av våra hjärnor. Detta i sin tur gör att människor ser världen mer konkret och inte längre går på det abstrakta kreditsystemet.

Allt beroende av ett skifte i vårt kollektiva medvetande, som kommer att medföra ett stopp för utnyttjandet av jordens resurser och därmed tillväxten. Detta kommer också att medföra att befolkningstillväxten går ned, vilket är nödvändigt för planetens överlevnad.

Att vi har levt så länge med skygglappar beror av vårt dualistiska medvetande under de senaste 5 000 åren. I och med att fler och fler människor ändras så att vi blir hela och inte längre är splittrade i dualitet, så kommer drivkraften till båda sorterna av tillväxt att upphöra. Detta på global nivå.

För individer betyder detta att vi får mer av andlig kapacitet, att vi blir mer telepatiska, att vi öppnas för att kunna kommunicera direkt utan all teknik. Det finns projekt som kommer att få en kraftig skjuts av denna förvandling, tiden upplevs gå snabbare, dominansen i de mänskliga relationerna kommer att upphöra.

Vi kommer att skapa balans inom oss själva och leva i nuet på ett sätt vi inte har gjort tidigare. Egostrategierna kommer att försvinna i och med att vi får tillgång till både höger och vänster hjärnhalva - och att dessa sammankopplas.

Detta är ett kosmiskt skeende, som förstås hotar de som nu styr världen och njuter dess frukter. Det handlar om denna ekonomiska dominans, som måste skiftas. Vi går mot en ny människa, mot en människa som är en varelse med ett mer upplyst medvetande.

Allt detta har redan börjat och jag själv ser det tydligt i min närhet. Människor syns helt enkelt mycket bättre och i strålkastarljus, som de varelser de är. De som inte vill förändras utan hänger kvar i en gammal värld har valt att inte längre bestå särskilt länge. Positivt sett så blir vi fria att skapa vårt eget öde i framtiden. Och vi kommer att kunna skapa riktig frihet, glädje och fred.

Gott Nytt År på er där ute!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar