onsdag 9 juli 2014

Barn förgiftade av mjölk

Okunskap och dumhet låg bakom att små barn från ett daghem i Herrljunga i Västergötland smittades av bakterien campylobacter, när de drack opastöriserad mjölk på en bondgård i våras. Dessa bakterier dör vid uppvärmning, men nu skulle barnen få smaka mjölk direkt från kon. Djuren hade dessa bakterier. Nio barn och vuxna fick problem.

Campylobacter ger magsjuka
Campylobacter ger kraftiga buksmärtor, kräkningar, diaréer och feber. För små barn är sjukdomen allvarlig. Det är en anmälningspliktig sjukdom annars skulle vi väl aldrig ha fått veta att barnen i Herrljunga smittades. Sjukdomen kan ge ledproblem.

Lek inte Astrid Lindgrens värld utan att veta vad ni gör på bondgårdarna. Campylobacter är släkt med salmonella och det skulle man väl inte ge små barn frivilligt? Det blev lag på pastörisering av mjölk år 1937. Då för att begränsa spridningen av tuberkulos. Idag gör man det för att hindra spridningen av  listeria, ehec och andra bakterier som salmonella och campylobacter. Mer än 12 000 fall av smittade anmäls varje år. Toppen på isberget. 

PS. Tiggarna i stan har femdagarsvecka. I dag var de på plats igen. I lördags var det totalt tomt. Bra att de inte behöver slava varje dag! DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar