söndag 18 november 2012

Breaking dawn part 2

Det här är de unga tjejernas favorit. Och det är inte för att det är så mycket slagsmål mellan vampyrer och varulvar utan för att det är en perfekt kärlekssaga som sluts och bildar en cirkel i det som ska vara den sista filmen.

Filmen har kostat kring 916 miljoner kronor för att den ska bli riktigt snygg och perfekt i utförandet så att det verkligen ser ut som om filmfigurerna kan flyga och slåss med vilda djur.

Anders Ekborg, skådespelaren hade tagits med till premiären i fredags av sina döttrar. Han hade inte sett de andra filmerna. Amy Diamond hade filmen också som sin favorit och var på premiären. Hon är född 1992.

Här finns alla ingredienser som handlar om farlig kärlek, hur illa det kan gå när man har sex, hur detta måste övervinnas genom att människorna växer till i styrka och andlighet, hur kärleken gör allt möjligt också att umgås över artgränser (rasgränser), hur kärleken kan förvandla oss så att vi klarar allt, hur kärleken får stå som symbol för människans utveckling, hur kärleken kan ge oss superkrafter. 

Kort sagt det är en perfekt film för unga tjejer som ännu inte har begripit riktigt vad vuxenlivet innebär och hur de ska handskas med detta stora som kan vara en livslång djup kärlek. Det som är grunden för något sådant är en egen utveckling. Både hos mannen och kvinnan.

Stephanie Meyer har skrivit böckerna och filmerna har gjorts efter dem. Hon växte upp i Phoenix Arizona i en syskonskara bestående av sex barn. Tre flickor och tre pojkar. Hon tillhör trossamfundet Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, dvs mormonerna. Kyrkan lägger stor tonvikt på familjelivet och anser att kroppen är en helig gåva från Gud. Medlemmarna ska avhålla sig från droger, tobak och alkohol. Deras tro finns samlad i tretton trosartiklar.

Idén till böckerna föddes i en dröm. Stephanie Meyer har själv berättat om den: att hon drömde om en man och en kvinna som blev kära. Han odödlig hon dödlig. Jag tycker det låter som en animusdröm, som hon behövde för att hon levde i ett förutsägbart äktenskap här på jorden inringad av regler. Hennes böcker är romantiska och handlar om själarnas gemenskap som kan uppnås. En trend som går emot särskilt den rådande feminism som det politiska Sverige i allmänhet omfattar. 

Jag vet att det är möjligt att leva så att två blir ett men man behöver inte gå med i någon sekt eller på annat sätt inskränka sitt liv för att två människor ska kunna leva tillsammans. Istället är det bådas själsliga och andliga utveckling genom livet som gör det möjligt att kunna ingå i en själarnas förening.

Det här är lika romantiskt som romantiken var på 1800-talet då denna strömning kom som en reaktion mot den förnuftstro, materialism och mekaniska världsbild som fanns på upplysningstiden. Känslan ansågs vara grunden i tillvaron. Intellektets betydelse förminskades och den inre subjektiva upplevelsen betydde mer. Nationalism, orientalism och exotism trädde fram. 

Sedan dess har vi gått in i modernismen, där återigen intellekt, materialism och vetenskaplig världsbild dominerar. Efter detta kom postmodernismen som står för ett massmediadominerat samhälle, där det inte finns originalitet utan enbart kopior. Denna strömning accepterar världens globalisering och decentralisering samt anser att allt är relativt och subjektivt. Där finns fragmentisering och pluralism.

Filmerna som utgör de olika delarna av Breaking Dawn skapar en egen värld där allt är enklare, djupare och samtidigt mer komplicerat eftersom det handlar om att sammansmälta två olika ytterlighetspoler. De unga arbetar med detta och det gamla samhället står vid sidan blint för vad som pågår. Bara ungdomarna vet och Bella är nyfödd. Precis som det ska vara. En ständigt aktuell saga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar