måndag 15 oktober 2012

Den osynliga världen

Vetenskapsmannen, kvantteoretikern och fysikern Max Planck har konstaterat att matrisen gör att vi lever i ett energinät av samverkande och att vi kan vara medskapande till universum. Att vi kan bebo ett universum som liknar ett dataprogrammerat tillstånd.

I alla andliga läror på jorden finns en kärna som består av att livet på jorden liknas vid en skugga, att vi drömmer när vi är här, men att uppvaknandet finns. Fysikern David Bohm såg vår värld som en projektion av händelser som utspelar sig någon annanstans, en djupare verklighet där händelserna här på jorden uppstår.

Vi lever i en tillfällig värld där vi prövar och ständigt prövas och förbereder oss för en ny dimension som vi ännu inte har upplevt. Denna andra värld har haft olika benämningar som nirvana, den femte dimensionen, den femte solens värld eller helt enkelt himlen.

Vetenskapsmän har påstått att universum är som en datorsimulering, en virtuell verklighet. I denna är det möjligt för oss människor att i realtid pröva handlingar och se effekterna av dem. En konstgjord iordningställd skapad verklighet där man kan agera och få feedback och se konsekvenserna. Och detta är detsamma som mystiker i alla andliga läror har talat om i alla tider.

Vår högteknologiska värld för oss närmare en metod som handlar om att mirakler är möjliga när vi kan simulera en potentiell situation och föreställa oss den in i detalj vilket förbereder vårt intellekt för möjligheten. The Matrix, filmen som bygger på Max Plancks idéer, är ett litet korn i vår värld som har skakat om oss för att vi ska kunna föreställa oss en större verklighet.

Vi är sedan lång tid förberedda på en ny berättelse om oss själva som om igen granskar vilka vi är och hur universum kan existera. Nick Bostrom som är filosof vid Oxforduniversitetet (född i Sverige med namnet Boström) har med hjälp av matematik och logik ställt frågan hur verklig vår verklighet är. Han har tänkt sig en framtida civilisation där vi har överlevt krig, sjukdom och naturkatastrofer och blivit något annat.

Också den brittiske Steven Hawking menar att vi för att gå vidare måste hitta en annan värld att leva i ifall vi ska överleva. Men den världen kan redan vara inom räckhåll för oss. Allt grundar sig i vilka övertygelser vi lever efter. Universum kan vara den skapelse våra drömmar har åstadkommit. Våra inre tankar och medvetna och omedvetna föreställningar kan vara medskapande.

De senaste trehundra åren har vi sett till universums fysiska lagar och lärt oss att upptäcka dem och hur dessa har styrt vår värld. I vardagsvärlden fungerar detta utmärkt, men det är den plats där dessa lagar upphör som är den nya värld där vår verklighet börjar.

Det bästa stället att dölja dessa koder och hemliga berättelser om oss själva är som jag säger i min nya bok I ormbärarens tid inuti oss själva. Vår egen gemensamma bok som handlar om verkligheten är den yttre världen och om vi har levt tillräckligt länge så har vi sett hur världen förändras efter våra övertygelser. Det handlar alltid om energimönster och hur de skiftar och samverkar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar