måndag 21 september 2009

Inte troligt med nytt klimatavtalI december ska FN hålla nästa möte om klimatet i Köpenhamn. President Obama har tidigare utlovat att USA ska gå i spetsen för ett nytt klimatavtal och bli ledande i världen, men kongressen står inte bakom sin president.

Det ser alltså inte ut som om Barack Obama kan infria sina löften. Depressionen i USA är fortfarande för djup, för att människor ska vara villiga att satsa omkring tusen miljarder kronor från 2020, på att inte höja jordens temperatur mer än två grader.

Kanske orsakar den girighet som har utvecklats bland ett antal människor världen över under det senaste årtiondet, att jorden trots allt får sköta sig själv. Vår planet är inte någon slags fabrik, som går att åtgärda med diverse mänskliga åtgärder. Det är en stor missuppfattning.

Det räcker att en av supervulkanerna, som finns på några platser på jorden - ett är Yellowstone i USA - får ett utbrott så är en vulkanvinter ett faktum. Och mänskligheten plus djur och natur hotad av utrotning genom kyla.

Men så räknar aldrig politiker och propagandister, varken inom miljö eller vetenskap. I dessa kretsar så är det människan, som är alltings mått och vi som bestämmer över vår jord. Planeten själv har ingen talan.

År 2020 är mycket långt fram i tiden när det gäller naturliga katastrofer. Vi vet aldrig från dag till dag vad som kan hända. Vad som kan vara på agendan när det året väl kommer. Men världens ledare låtsas alltid ha koll.

Ingen av oss - inte ens meteorologerna - kan förutspå vädret med mer än en dag. Men när det gäller utsläpp av koldioxid, så vet vi allt om hur detta påverkar klimatet. Som vanligt handlar det om makt i mänskliga sammanhang, att få massan av människor att underordna sig en annan människas makt.

Men tack och lov är inte president Obama någon envåldshärskare, utan makten är delad i USA. Fast presidenten också är kung, dvs både stats- och regeringschef plus överbefälhavare.

Men kongressen, bestående av senat plus representanthus, stiftar lagar och har hand om finanserna. President Obama kan lägga in veto mot kongressens beslut, om det är något särskilt som ligger honom varmt om hjärtat. Kongressen måste då rösta emot detta veto med två tredjedelar, för att deras beslut ska gälla.

Men president Obama kanske inte går emot kongressen i det här fallet. Och då skjuts hela klimatavtalsfrågan på framtiden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar